รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบโฮมออฟฟิศ3ชั้นพร้อมโกดังเจ้าของอาคารคุณธนกร อุดานนท์ สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี(ธัญบุรี)

Home office 3 ชั้นพร้อมโกดัง
เจ้าของอาคารคุณธนกร อุดานนท์
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี(ธัญบุรี)