รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบออฟฟิศโมเดิร์นชั้นเดียว โครงสร้างเหล็ก เจ้าของอาคารคุณจิดาภา จงอาสาชาติ สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ออฟฟิศโมเดิร์นชั้นเดียว โครงสร้างเหล็ก
เจ้าของอาคารคุณจิดาภา จงอาสาชาติ
สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์