รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบศาลาร่วมกับคณะแจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแจกฟรีทั่วประเทศ

วัดป่าศรีอุดม (สาขาหนองป่าพงที่62)
บ้านอีสาน-วังเสือ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่12
โหลดไฟล์ได้ที่
https://korn-free-cd.blogspot.com/2009/07/blog-post.html