รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โรงแรมสไตล์โมรอคโค3ชั้น(ดาดฟ้า) เจ้าของอาคารทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ สถานที่ก่อสร้าง โครงการดิแอร์เขาใหญ่ (The AIR @ Khaoyai)

โรงแรมสไตล์โมรอคโค3ชั้น(ดาดฟ้า)
เจ้าของอาคารทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ