รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้านและร้านอาหาร คุณวรรณชัย บุญบำรุง,คุณบวรสวรรค์ ประจวบกลาง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โครงการ แบบบ้านและร้านอาหาร
เจ้าของอาคาร คุณวรรณชัย บุญบำรุง,คุณบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
สถานที่ก่อสร้าง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี