รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบออฟฟิศ2ชั้น เจ้าของอาคาร บริษัทนันทะพล จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

งานต่อเติม-แบบออฟฟิศ2ชั้น
เจ้าของอาคาร บริษัทนันทะพล จำกัด
รับสร้างแบรนด์ เครื่องสำอางค์ วิตามิน อาหารเสริมทุกชนิด
สถานที่ก่อสร้าง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี