รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้านพักตากอากาศ เจ้าของอาคารคุณอิ่มใจ สันตินันตลักษ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แบบบ้านพักตากอากาศ
เจ้าของอาคารคุณอิ่มใจ สันตินันตลักษ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่