รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านพักตากอากาศ เจ้าของอาคาร คุณพจน์ สถานที่ก่อสร้าง ต.ม่วง อ.ม่วง จ.สกลนคร

แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านพักตากอากาศ
เจ้าของอาคาร คุณสุพจน์ วรเสนา
สถานที่ก่อสร้าง ต.ม่วง อ.ม่วง จ.สกลนคร